Kết nối yêu thương - Vun trồng trí tuệ
Nhà đồng hành Khát vọng

NHÀ CHUNG KHÁT VỌNG BA VÌ - ÂN PHƯỚC TỪ CỘNG ĐỒNG (ĐỢT 5)

Cập nhật vào 15:54 ngày 21/12/2020

Gia đình Khát vọng thật ấm lòng vì vẫn liên tục nhận được sự quan tâm và chia sẻ của các Cô Bác Anh Chị dành cho ngôi nhà chung Khát vọng tại Ba Vì.
Khát vọng đã càng ngày càng được lan tỏa đến nhi