Kết nối yêu thương - Vun trồng trí tuệ
Cộng đồng nói gì về chúng tôi

[Anh Phạm Văn Thiện] Cảm nghĩ về Khát vọng

Cập nhật vào 15:00 ngày 27/05/2019

Quỹ Khát Vọng mang đến những giá trị thực đến với các con có hoàn cảnh éo le, có ý trí vươn lên trong học tập và cuộc sống; Với những giá trị vật chất hằng tháng nuôi các con ăn học đến lớp 12, với những giá trị tinh thần, luôn quan tâm, chia sẻ... Ôi, rất nhiều... May mắn mình đã được cảm nhận, đã được trải nghiệm bằng những câu chuyện thật, người thật, việc thật.  Từ đáy lòng, mình cảm ơn các bạn trong quỹ KHÁT VỌNG! - Anh Phạm Văn Thiện -

1
Bạn cần hỗ trợ?